Καλωσορίσατε στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών
του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SISnet)

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • 15 Ιανουαρίου 2021: Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος SISnet
  • 25 Ιανουαρίου 2021: Υποχρεωτική η χρήση του Συστήματος SISnet για την Ηλεκτρονική Πληρωμή των τρεχουσών εισφορών
  • 13 Σεπτεμβρίου 2021: Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος « Εργάνη»

Previous
Next

Καλωσορίσατε στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SISnet)

Σημαντικές Ημερομηνίες


• 15 Ιανουαρίου 2021: Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος SISnet

• 25 Ιανουαρίου 2021: Υποχρεωτική η χρήση του Συστήματος SISnet για την Ηλεκτρονική Πληρωμή των τρεχουσών εισφορών

Previous
Next

Slide Καλωσορίσατε στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών
του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών
στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(SISnet)
Slide Σημαντικές Ημερομηνίες σε σχέση με το ΝΕΟ Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών SISnet:
• 15 Ιανουαρίου 2021: Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος SISnet
• 25 Ιανουαρίου 2021: Υποχρεωτική η χρήση του Συστήματος SISnet για την Ηλεκτρονική Πληρωμή
των τρεχουσών εισφορών

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες

Εγγραφή νέου Χρήστη

Διαχείριση στοιχείων Λογαριασμού Χρήστη

Πληρωμή Εισφορών για Οικιακή Βοηθό

Πληρωμή Εισφορών για Αυτοτελώς Εργαζόμενο

Πληρωμή Εισφορών μόνο για ένα Εργοδότη

Πληρωμή Εισφορών για πέραν του ενός Εργοδότη / Αυτοτελώς Εργαζόμενο

Διαδικασία Προσθήκης Νέου Εργοδοτουμένου

Διαδικασία Φόρτωσης Αρχείου

Φόρουμ Συζητήσεων

Ανακοινώσεις