Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΕΓΚΑ Λευκωσίας

webnicosia@sid.mlsi.gov.cy

ΕΓΚΑ Λεμεσού

weblimassol@sid.mlsi.gov.cy

ΕΓΚΑ Λάρνακας

weblarnaca@sid.mlsi.gov.cy

ΕΓΚΑ Πάφου

webpaphos@sid.mlsi.gov.cy

ΓΚΑ Αμμοχώστου

webammochostos@sid.mlsi.gov.cy