Κανάλι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο YouTube

Εγγραφείτε στο Κανάλι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) στο YouTube και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που σας προσφέρει το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις ΥΚΑ «SISnet».

Δείτε επίσης σύντομες προσομοιώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του «SISnet».