Οι Εισηγήσεις σας

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρακαλούμε όπως αφιερώσετε μερικά λεπτά από τον χρόνο σας για να μας δώσετε τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις επί του θέματος.

Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το πιο κάτω σύντομο ερωτηματολόγιο: