Οι υφιστάμενοι χρήστες του Συστήματος ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζουν ότι, σε σχέση με το νέο Σύστημα Πληρωμής Εισφορών SISnet, οι χρήστες της προηγούμενης έκδοσής του ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή.

Η σύνδεσή τους στο Σύστημα γίνεται με τους κωδικούς που κατέχουν ήδη.