Παράταση της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων (9/2/2021)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η πιο κάτω Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Η περί Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απόφαση (Αρ. 88) του 2021(Κ.Δ.Π. 63/2021).

Λόγω του αυξημένου αριθμού αιτήσεων αυτοτελώς εργαζομένων για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό εισόδημα καθώς και δηλώσεων μη απασχόλησης αυτοτελώς εργαζομένων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν εισφορές επί των ασφαλιστέων αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων για το τέταρτο τρίμηνο 2020 δύνανται να καταβάλλονται μέχρι και την 1η Μαρτίου 2021, αντί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
9 Φεβρουαρίου 2021