Πληρωμή Πολλαπλών Εργοδοτών / Αυτοτελώς Εργαζομένων

Χρήστες που εγγράφηκαν/εγκρίθηκαν στο SISnet για περισσότερα από ένα μητρώα εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων και εργοδότες με περισσότερες από μια κατηγορίες εργοδοτουμένων, απαραίτητα πρέπει να δημιουργούν και αποθηκεύουν τις Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών και από την αρχική σελίδα, να δώσουν μία εντολή για πληρωμή.

Ισχύει μόνο για την πρώτη πληρωμή και μετά από αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού. Πριν την επιβεβαίωση της πρώτης εντολής, δε θα είναι εφικτό να δοθεί άλλη εντολή για πληρωμή.