Βίντεο (Προσομοιώσεις )

Δείτε τα πιο κάτω σύντομα βίντεο για την καθοδήγησή σας στον τρόπο λειτουργίας του SISnet (Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων).