Υποχρεωτική Χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών «SISnet», του οποίου η χρήση θα καταστεί υποχρεωτική από τις 25 Ιανουαρίου 2021. Μέσω του νέου Συστήματος, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώνει τις εισφορές του στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαδικτυακά, από το σπίτι ή το γραφείο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Γρήγορα, απλά και με ασφάλεια.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών «SISnet», του οποίου η χρήση θα καταστεί υποχρεωτική από τις 25 Ιανουαρίου 2021.

Μέσω του νέου Συστήματος, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώνει τις εισφορές του στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαδικτυακά, από το σπίτι ή το γραφείο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Γρήγορα, απλά και με ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών δύναται να γίνεται τόσο με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, όσο και με τη μέθοδο της Αυτόματης Χρέωσης (Direct Banking).

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί όσους πληρώνουν ακόμη τις εισφορές τους στα Ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως εγγραφούν έγκαιρα στο Σύστημα. Τονίζεται ότι η εγγραφή στο «SISnet» θα γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ειδική ιστοσελίδα www.sisweb.mlsi.gov.cy, στην οποία έχει αναρτηθεί, μεταξύ άλλων οδηγιών χρήσης, και ο Οδηγός Εγγραφής στο Σύστημα, τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

15 Ιανουαρίου 2021