28 Μαρτίου, 2021

Αλλαγή προδιαγραφών στα Αρχεία Δεδομένων – Αφορά χρήστες που υποβάλλουν Καταστάσεις Αποδοχών με τη Φόρτωση Αρχείου

(English text follows) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας ενημερώνουν ότι έχουν προβεί στην τροποποίηση των προδιαγραφών των αρχείων φόρτωσης δεδομένων σε μορφή είτε TXT είτε XML […]
27 Ιανουαρίου, 2021

Πληρωμή Πολλαπλών Εργοδοτών / Αυτοτελώς Εργαζομένων

Χρήστες που εγγράφηκαν/εγκρίθηκαν στο SISnet για περισσότερα από ένα μητρώα εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων και εργοδότες με περισσότερες από μια κατηγορίες εργοδοτουμένων, απαραίτητα πρέπει να δημιουργούν […]
18 Ιανουαρίου, 2021

Κανάλι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο YouTube

Εγγραφείτε στο Κανάλι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) στο YouTube και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που σας προσφέρει το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις ΥΚΑ […]
15 Ιανουαρίου, 2021

Οι υφιστάμενοι χρήστες του Συστήματος ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζουν ότι, σε σχέση με το νέο Σύστημα Πληρωμής Εισφορών SISnet, οι χρήστες της προηγούμενης έκδοσής του ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν νέα […]