7 Δεκεμβρίου, 2021

Ανώτατο Όριο Αποδοχών μέχρι το οποίο πληρώνονται Εισφορές

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ’ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ […]
31 Οκτωβρίου, 2021

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021 (N.102(Ι)/2021). Εργοδότες […]
9 Σεπτεμβρίου, 2021

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 τίθενται σε ισχύ, ως η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι πρόνοιες των περί […]
28 Μαρτίου, 2021

Αλλαγή προδιαγραφών στα Αρχεία Δεδομένων – Αφορά χρήστες που υποβάλλουν Καταστάσεις Αποδοχών με τη Φόρτωση Αρχείου

(English text follows) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας ενημερώνουν ότι έχουν προβεί στην τροποποίηση των προδιαγραφών των αρχείων φόρτωσης δεδομένων σε μορφή είτε TXT είτε XML […]
23 Μαρτίου, 2021

Παρατάσεις Προθεσμιών σε σχέση με Καταβολή Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων (22/3/2021)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Απόφαση περί Παράτασης της υποβολής αίτησης αυτοτελώς εργαζομένων […]
11 Φεβρουαρίου, 2021

Παράταση της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων (9/2/2021)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η πιο κάτω Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: […]
27 Ιανουαρίου, 2021

Πληρωμή Πολλαπλών Εργοδοτών / Αυτοτελώς Εργαζομένων

Χρήστες που εγγράφηκαν/εγκρίθηκαν στο SISnet για περισσότερα από ένα μητρώα εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων και εργοδότες με περισσότερες από μια κατηγορίες εργοδοτουμένων, απαραίτητα πρέπει να δημιουργούν […]
18 Ιανουαρίου, 2021

Κανάλι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο YouTube

Εγγραφείτε στο Κανάλι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) στο YouTube και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που σας προσφέρει το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις ΥΚΑ […]
15 Ιανουαρίου, 2021

Οι υφιστάμενοι χρήστες του Συστήματος ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζουν ότι, σε σχέση με το νέο Σύστημα Πληρωμής Εισφορών SISnet, οι χρήστες της προηγούμενης έκδοσής του ΔΕΝ χρειάζεται να κάνουν νέα […]
14 Ιανουαρίου, 2021

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Παρουσίαση του SISnet

Παρουσιάστηκε, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου και τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΕΚΨΠ), Κυριάκο Κόκκινο, το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «SISnet».
13 Ιανουαρίου, 2020

Υποχρεωτική Χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών «SISnet», του οποίου η χρήση θα καταστεί υποχρεωτική από τις 25 Ιανουαρίου 2021. Μέσω του νέου Συστήματος, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώνει τις εισφορές του στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαδικτυακά, από το σπίτι ή το γραφείο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Γρήγορα, απλά και με ασφάλεια.