Οδηγοί Χρήσης

Δείτε τις πιο κάτω Οδηγίες Χρήσης, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να διεκπεραιώσετε ηλεκτρονικά την πληρωμή των εισφορών σας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γρήγορα, απλά, µε ασφάλεια!: