11 Φεβρουαρίου, 2021

Παράταση της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η πιο κάτω Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: […]
14 Ιανουαρίου, 2021

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Παρουσίαση του SISnet

Παρουσιάστηκε, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου και τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΕΚΨΠ), Κυριάκο Κόκκινο, το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «SISnet».
13 Ιανουαρίου, 2020

Υποχρεωτική Χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών «SISnet», του οποίου η χρήση θα καταστεί υποχρεωτική από τις 25 Ιανουαρίου 2021. Μέσω του νέου Συστήματος, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώνει τις εισφορές του στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαδικτυακά, από το σπίτι ή το γραφείο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Γρήγορα, απλά και με ασφάλεια.