9 Σεπτεμβρίου, 2021

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 τίθενται σε ισχύ, ως η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι πρόνοιες των περί […]
23 Μαρτίου, 2021

Παρατάσεις Προθεσμιών σε σχέση με Καταβολή Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων (22/3/2021)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Απόφαση περί Παράτασης της υποβολής αίτησης αυτοτελώς εργαζομένων […]