23 Μαρτίου, 2021

Παρατάσεις Προθεσμιών σε σχέση με Καταβολή Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων (22/3/2021)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Απόφαση περί Παράτασης της υποβολής αίτησης αυτοτελώς εργαζομένων […]