7 Δεκεμβρίου, 2021

Ανώτατο Όριο Αποδοχών μέχρι το οποίο πληρώνονται Εισφορές

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ’ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ […]
31 Οκτωβρίου, 2021

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021 (N.102(Ι)/2021). Εργοδότες […]
9 Σεπτεμβρίου, 2021

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

Το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 τίθενται σε ισχύ, ως η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι πρόνοιες των περί […]
23 Μαρτίου, 2021

Παρατάσεις Προθεσμιών σε σχέση με Καταβολή Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων (22/3/2021)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Απόφαση περί Παράτασης της υποβολής αίτησης αυτοτελώς εργαζομένων […]